Sieczka dla koni jest rodzajem karmy objętościowej. Jest to wysokiej jakości siano lub słoma pocięta na małe kawałki. Miesza się ją z granulatem lub owsem przed podaniem zwierzęciu w celu nakłonienia go do dokładniejszego przeżuwania pokarmu. Sieczka dla koni szczególnie polecana jest koniom mającym tendencję do połykania całych porcji posiłków w krótkim czasie, bez właściwego rozdrobnienia go. Dzięki dłuższemu przeżuwaniu produkowana jest większa ilość śliny neutralizującej kwas żołądkowy, a składniki pokarmowe mogą zostać lepiej wchłonięte przez organizm zwierzęcia.